ביצוע שדרוג תחנת הרצליה הכולל  הסדרת בטיחות והקמת מאגר כב"ה בתחנה