פיתוח מתחם ד4 ברמת בית שמש , כולל תשתיות סלילת כבישים וכל הנדרש לחיבור שכונה חדשה