ביצוע פיתוח תשתיות של מתחם יגאל אלון – תוצרת הארץ – השלום