ביצוע שדרוג ושיפור תשתיות ברחובות שונים ברחבי העיר