רוטשטיין

בית שמש, שלב א+ שלב ב בשכונה של 5000 יחד – עבודות עפר, קירות תומכים, מערכות תת קרקעיות הכוללות: קווי ניקוז, מים וביוב, תאורה וגינון.  

שיפור עירוני

ביצוע שדרוג ושיפור תשתיות ברחובות שונים ברחבי העיר