אשקלון

ביצוע שדרוג תחנת הרכבת הכולל הקמת חניון חדש

הרצליה

ביצוע שדרוג תחנת הרצליה הכולל  הסדרת בטיחות והקמת מאגר כב"ה בתחנה

מודיעין

ביצוע חניון מודיעין לשימוש משתמשי הרכבת